KANDALLÓ

FÜRDŐSZOBA ÉS KONYHA

ÉPÜLETSZOBRÁSZAT

KEGYELETI MUNKÁK, SIRKŐ

“ Kő, amely emberi kezek által megszelídül s társává szegül, kint, bent, mementóul…”

-1983-ban a kőfaragással foglalkozó egyéni vállalkozást  Pap Lajos az édesapjától vette át és azt tovább fejlesztetve vált jelentős képviselőjévé a kőszakmának.
Ma már a céget segíti munkájával a harmadik generáció is, fia, Lóránt személyében.
1993-ban szükségessé vált a modern, korszerű üzem megépítése.
A szakma fejlődése, az építőiparban jelentkező igények kielégítésére nemcsak eszközök
fejlesztését, de a kőfaragó szakma legjobbjainak toborzását sürgette.
Ennek sikeres végrehajtásával  a cég  elérte jelenlegi rangját, a kövesszakmában betöltött
vezető szerepét.
Az új kihívásoknak jól megfelelve, a rendszerváltás óta rangos állami illetve magán
beruházásokon tette le névjegyét a cég.
Pap Lajos, a   cég tulajdonosa és vezetője a kiemelkedően magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréséül 2009-ben “ Miniszteri oklevélben” részesült.
A köves szakma érdek- képviseletére létrejött szakmai szövetségben a “Kőszövetség”-ben alapítása óta alelnökként folytat tevékenységet.
Társadalmi felelősség vállalása elsősorban szülővárosában Szentendrén nyilvánul meg, amelynek elismerése “Pro Urbe”  és “ Meccénás-díj” -akban jutott kifejezésre.
A  Rotary Club International tagjaként egyéb adományok szervezésével segíti a rászorulókat.